» SERVIS VÝVEV - VÁKUUM

Poskytujeme pozáručný servis a opravy zariadení:

- Vývevy

- Kombinované zariadenia ( Výveva - dúchadlo )

Montáž rozvodov stlačeného vzduchu

MjZiM